HERMESS İnşaat OLARAK;

İş sağlığı, güvenliği ve çevre politikası alanındaki hedeflerimiz; “çevre ve insan sağlığı adına gerekli tedbirleri alarak çevre ve sağlık/güvenlik sisteminde sürekli gelişim sağlamak” olarak şekilleniyor.

“Yenilikçi anlayışımız”ın yanı sıra “insanın en önemli kaynak ve değer olduğu” ilkesinden yola çıkarak oluşturduğumuz profesyonel ekibimiz ile koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak üzere yönetim hedeflerimizi belirliyoruz. Bu yaklaşım, kurum kültürümüzün temelini oluşturuyor.

Kurum kültürüne ve çalışma ahlakına bağlı olarak oluşturulan ilkelerimiz: 

 • Gerçekleştirilen projelerde, yol trafik güvenliğini zamanında ve belirlenen değerde sunmak,
 • Risk temelli düşünme yapısı ile yaşanabilecek kazaları azaltmak,
 • Yol Trafik Güvenlik Yönetim Sistemi standardının tüm şartlarına uymak ve sistemi sürekli geliştirmek,
 • Mühendislik disiplinlerinden ödün vermeden araçlarımızın verimliliğini arttırmak,
 • Stresin önüne geçerek çalışanlarımızda memnuniyeti arttırmak, iş ve iş gücü kayıplarımızı azaltmak,
 • Takım çalışması ruhunu oluşturup verimliliği en üst düzeye çıkarmak,
 • Yasal mevzuat ve müşteri şartnamelerine uymaktır.

Bu hedeflere ulaşmak için, aşağıd​aki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor:

 • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,
 • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,
 • Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,
 • Müşterimiz ve tedarikçilerimiz dâhil tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli durumlarda eğitim verilmesini sağlamak,
 • Çevre ve iş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
 • Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak,
 • Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak.

HERMESS İnşaat’ın tüm personeli insan ve çevre sağlığının korunmasından sorumludur. Şantiyeler, tesisler ve şirket merkezinde yöneticiler, bu politikayı tüm çalışanlara benimsetmek ve uygulatmakla yükümlüdürler.